سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

آبپاش زراعی دو نازله آمبوAMBO با پاششی در محدوده 484 الی1681مترمربع جزء آبپاشهای با شعاع پاشش زیاداست آبپاش آمبو ساخت شرکت SIMEایتالیا و تنها آبپاشی است که تمامی قطعات آن موجودوقابل تعوض است.

مشخصات آبپاش آمبو تنظیمی و تمام دور با نازل های مختلف:

1- آبپاش آمبو AMBO (تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ8میلیمتر) فشار 1/5الی4بار،شعاع پاشش 16الی21متر، آبدهی 86الی 140لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده484الی 841مترمربع

2- آبپاش آمبو AMBO (تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ10میلیمتر) فشار2الی5بار،شعاع پاشش 18الی24متر، آبدهی 130الی 140 لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده625الی 1156مترمربع

3-آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور) اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ12میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش19الی 27متر، آبدهی 5الی 8 متر مکعب درساعت، سطح آبیاری شده729الی 1444مترمربع

4- آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ14میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش 20 الی 28متر، دبی215الی 342لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده 841الی600 1مترمربع

5 آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ16میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش 21 الی 29متر، آبدهی672الی 414 لیتردردقیقه، سطح آبیاری شده841الی 1681مترمربع

 

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
تعداد در صفحه

قیمت آبپاش بارانی آمبو تنظیمی و تمام دور

آبپاش زراعی دو نازله آمبوAMBO با پاششی در محدوده 484 الی1681مترمربع جزء آبپاشهای با شعاع پاشش زیاداست آبپاش آمبو ساخت شرکت SIMEایتالیا و تنها آبپاشی است که تمامی قطعات آن موجودوقابل تعوض است. مشخصات آبپاش آمبو تنظیمی و تمام دور با نازل های مختلف: 1-آبپاش آمبو AMBO (تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ8میلیمتر) فشار 1/5الی4بار،شعاع پاشش 16الی21متر، آبدهی 86الی 140لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده484الی 841مترمربع 2-آبپاش آمبو AMBO (تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ10میلیمتر) فشار2الی5بار،شعاع پاشش 18الی24متر، آبدهی 130الی 140 لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده625الی 1156مترمربع 3-آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور) اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ12میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش19الی 27متر، آبدهی 5الی 8 متر مکعب درساعت، سطح آبیاری شده729الی 1444مترمربع 4-آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ14میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش 20 الی 28متر، دبی215الی 342لیتردردقیقه،سطح آبیاری شده 841الی600 1مترمربع 5-آبپاش آمبو AMBO(تنظیمی، تمام دور)اتصال ماده یک و یکدوم اینچ دارای دو نازل(نازل کوچک 7میلیمترنازل بزرگ16میلیمتر)فشار2الی5بار، شعاع پاشش 21 الی 29متر، آبدهی672الی 414 لیتردردقیقه، سطح آبیاری شده841الی 1681مترمربع
درخواست قیمت