سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

آبپاش پروتZK30تنظیمی، تمام دور

مورد استفاده سیستم آبیاری بارانی کلا سیک جنس بدنه برنجی، فشار3تا 7 اتمسفر، دبی 4الی 11متر مکعب درساعت، شعاع پاشش19الی27متر، اتصال نریک اینچ

آبپاش پروتZM22تنظیمی، تمام دور

مورد استفاده سیستم آبیاری بارانی کلا سیک، جنس بدنه آلومینیومی، وزن 970 گرم، فشار3تا 7 اتمسفر، دبی6 الی 24مترمکعب درساعت، شعاع پاشش23الی 34متر، اتصال1و1/2 اینچ نر