سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

جعبه محافظ شیربرقی

جعبه شیربرقی یا جعبه اتصالات آبیاری محفظه ای است ساخته شده ازپلیمرفشرده سخت درداخل زمین قرارگرفته،از شیربرقی،شیرفلکه ها ،کنتورآب که در مدت زمان بهره برداری نیازبه بررسی دارندمحافظت مینماید.

شکل سطح مقطع وسایزهای جعبه محافظ شیربرقی(شش اینج مخروطی گرد،ده اینچ مخروطی گرد دوازده اینج مکعب مستطیل،بیست اینچ مکعب مستطیل)

کاربرد:

 کلیه سیستم های آبیاری تحت فشارکه قابلیت زمان بندی وشیف بندی دارند.

گلخانه های پرورش و تولیدسبزی صیفی،گل شاخه بریده و. . .

زمین های ورزشی فوتبال،گلف و. . .

ویلا،باغ ،باغچه ها،زمین های چمن،پارکها،فضاهای سبزشهری