سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

فیلترتوری روی خط

1- فیلترتوری روی خط 1اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

دمای آب 20درجه سانتیگراد

ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 150 سانتیمترمربع

توری استنلس استیل

2- فیلترتوری روی خط3/4 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8بار

دمای آب 20درجه سانتیگراد

ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 100سانتیمترمربع

توری استنلس استیل

3- فیلترتوری روی خط1 و2/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 10مترمکعب درساعت

دمای آب 20 درجه سانتیگراد

سطح فیلتراسیون 210 سانتیمترمربع

توری استنلس استیل

4- فیلترتوری روی خط2 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

دمای آب 20 درجه سانتیگراد

ماکزیمم گذردهی آب 20مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 421 سانتیمترمربع

توری استنلس استیل

 

 

 

 

 


 

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
تعداد در صفحه

فروش مینی فیلتردیسکی توری روی خط یک اینچ

فیلتردیسکی و توری روی خط 1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 2- فیلترتوریروی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 3- فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 4- فیلترتوری روی خط 1اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160 سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 310 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 270 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 7- فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 300 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 8- فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 265 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 9- فیلتردیسکی روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 525 سانتیمتر مربع طول 242 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 10- فیلترتوری روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 485 سانتیمتر مربع طول242 میلیمتر توری استنلس استیل
0 ريال