سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

آزود(AZUD)

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
سایز صفحه در صفحه

مینی فیلتردیسکی و توری دو اینچ

فیلترهای دیسکی وتوری روی خط 1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع طول 173میلیمتر کارتریج قرمزرنگ130میکرون 2- فیلترتوریروی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت سطح فیلتراسیون 160سانتیمترمربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 3- فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 4- فیلترتوری روی خط 1اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 160 سانتیمترمربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 310 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 270 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 7- فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 300 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 8- فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 265 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 9- فیلتردیسکی روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 525 سانتیمتر مربع طول 242 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 10- فیلترتوری روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 485 سانتیمترمربع طول242 میلیمتر توری استنلس استیل
0 ريال

فروش مینی فیلتردیسکی توری روی خط یک اینچ

فیلتردیسکی و توری روی خط 1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 2- فیلترتوریروی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 3- فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 4- فیلترتوری روی خط 1اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160 سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 310 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 270 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 7- فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 300 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 8- فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 265 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 9- فیلتردیسکی روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 525 سانتیمتر مربع طول 242 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 10- فیلترتوری روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 485 سانتیمتر مربع طول242 میلیمتر توری استنلس استیل
0 ريال

فیلتردیسکی آزود(AZUD)

کاربردفیلترهای دیسکی 100،120،130 میکرون برای تصفیه فیزیکی آب آبیاری میباشد که شامل: 1- مواد معدني: اين مواد پايدارند و تجزيه نمي شوند مانند شن ، ماسه،سیلت 2- مواد آلي: اين مواد ناپايدارند و تجزيه مي شوند مانند بقاياي گياهي و جانوري ناخالصی های معدنی و آلی موجود درآب ،آبیاری اصلی ترین عامل گرفتگی قطره چکانهاهستند ،لذا با نصب فیلتر های دیسکی در سیستم فیلتراسیون ازورودآنها به سيستم آبياري جلوگيري می کند. اختلاف فشارآب ورودی و آب خروجی فیلتر دیسکی، زمانیکه به بیش از نیم بار یا پنج مترمیرسد نشانگر نیاز به تمیز کردن کارتریج فیلتر دیسکی است. برای شستشو دیسکهای فیلتر دیسکی ابتدا سیستم راخاموش میکنیم، سپس دیسکها را از محفظه بیرون آورده وداخل مخزنی از آب و مواد شوینده قرار میدهیم پس از چند ساعت مواد چسبیده به فیلتر ها جدا شده و ته نشین گردد و قبل از شروع مجدد آبیاری، فیلتر ها رادر جای خود قرار داد. پیشنهادمیگردد، اگر سیستم آبیاری بصورت دائم کار می کندبهتراست تعدادی کارتریج اضافی خریداری نموده وهمیشه بصورت یدکی و تمیز در مخزن موادشوینده نگهداری کردتا در زمان لازم با دیسکهای درحال کارکه کثیف شده اندتعویض نمود.
0 ريال