سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

ویرسا (VYRSA)

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
سایز صفحه در صفحه

آبپاش ویربارانی تمام دور35 vyrsa

آبپاش بارانی برنجی(چکشی)ویرساVyrsa آبپاش زراعی(ضربه ای)ویر 150تنظیمی: شعاع پاشش 37الی 26متر،اتصال1/4و1اینچ ماده،آبدهی آبپاش زراعی7000الی28000 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش5 الی7اتمسفر، جنس بدنه آلومینیم،تنظیمی 20الی 360درجه آبپاش زراعی(ضربه ای)ویر155تمام دور: شعاع پاشش25 الی35متر،اتصال1/4و1 اینچ نر، آبدهی آبپاش زراعی8500 الی22000لیتردرساعت، فشارکارآبپاش4الی7 اتمسفر،جنس بدنه آلومینیم، تمام دور آبپاش برنجی ویر60تنظیمی: شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش3الی4 اتمسفر، جنس بدنه برنجی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه آبپاش چکشی ویر35تمام دور: شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی1250 الی3200 لیتردر ساعت، فشارکار 3 الی4/2اتمسفر، جنس بدنه چدنی، تمام دور آبپاش ضربه ای ویر36تمام دور: شعاع پاشش13الی18متر،اتصال3/4 نر،آبدهی660الی3270 لیتردرساعت، فشارکار1/75 الی4/5 اتمسفر، جنس بدنه پلاستیک، تمام دور آبپاش فضای سبزویر66تنظیمی: شعاع پاشش 13الی18 متر، اتصال 3/4 اینچ نر، آبدهی660 الی 3270لیتردرساعت، فشارکارآبپاش2 الی4 بار،جنس بدنه پلاستیک، نازل ها برنجی،تنظیمی20الی 360درجه آبپاش فضای سبز ویر80تنظیمی: شعاع پاشش10 الی14 متر،اتصال 1/2 اینچ نر،آبدهی450 الی 1200 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش1/5الی3بار، جنس بدنه برنجی،تنظیمی20الی 360درجه
0 ريال

قیمت آبپاش بارانی پلاستیکی نازل برنجی

آبپاش بارانی پلاستیکی تنظیمی: شعاع پاشش آبپاش پلاستیکی 8الی12متر،اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش پلاستیکی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش پلاستیکی 3الی4اتمسف، جنس بدنه پلاستیکی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه آبپاش پلاستیکی تمام دور: شعاع پاشش آبپاش پلاستیکی 8الی12 متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی1250 الی3200 لیتردرساعت، فشارکار 3 الی4/2اتمسفر، جنس بدنه پلاستیکی، تمام دور آبپاش پلاستیکی تنظیمی: شعاع پاشش4الی 8متر، اتصال 1/2 اینچ نر، آبدهی450 الی 1200 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش1/5الی3بار، جنس بدنه پلاستیکی، تنظیمی20الی 360درجه
0 ريال

35آبپاش قیمت آبپاش بارانی ویر

آبپاش بارانی ویر35:دارای شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش3الی4 اتمسفر، جنس بدنه برنجی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه
0 ريال

vyrsa آبپاش بارانی ویر

آبپاش تنظیمی برنجی ویر آبپاش برنجی ویر60تنظیمی:دارای شعاع پاشش14الی18متر،اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش3الی4 اتمسفر، جنس بدنه برنجی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه60
0 ريال

1 2 بعدی