سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

محصولات جدید

آر اس اس

فروش موتور کولر آبی 3500 و 4500 و5000

موتورکولرآبی موتوژن تبریز موتورکولرآبی 7000(دینام)موتوژن تبریز 3/4 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 6500و7000 – موتورکولرآبی5000(دینام)موتوژن تبریز1/2 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 4500و5000- موتورکولرآبی3500(دینام)موتوژن تبریز1/3 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 3000و3500 - الکتروپمپ آب موتوژن برای کلیه کولر های 3000 الی 7000 -
0 ريال

فروش موتورکولر 3500 و 5000 موتوژن تبریز

موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز3/4 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 6500و7000 – قیمت تومان موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز1/2 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 4500و5000- قیمت تومان موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز1/3 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 3000و3500 - قیمت تومان الکتروپمپ آب موتوژن برای کلیه کولر های 3000 الی 7000 - قیمت تومان
0 ريال

فروش موتور کولر آبی 7500 و 7000 و 5500 و 3500 موتوژن تبریز

موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز3/4 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 6500و7000 – قیمت تومان موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز1/2 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 4500و5000- قیمت تومان موتورکولرآبی(دینام)موتوژن تبریز1/3 اسب بخار با ضمانت دو ساله برای کولرهای آبی 3000و3500 - قیمت تومان الکتروپمپ آب موتوژن برای کلیه کولر های 3000 الی 7000 - قیمت تومان
0 ريال

Hunter valve شیربرقی آب یک اینج و دو اینچ هانتر

سایزهای شیربرقی یک اینج، یک و یکدوم اینج، دواینج، سه اینچ حداقل گذردهی آب شیربرقی 0/8 لیتردردقیقه( 0/2GPM) حداکثرگذردهی آب شیربرقی568لیتردردقیقه(150GPM) فشارکارکرد شیربرقی 1/5 الی10 بار
0 ريال