توری سایبان خرده و عمده فروشی 30 و 50 و 60 و 80 درصد تهران


عمده فروشی و خرده فروشی توری سایبان سایه انداز گلخانه سبز 30 و 50 و 60 و 80 درصد گلخانه درعرض های 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 10 متر و طول 50 متر و درابعاد مورد نیاز هم عرضه میگردد

 

عمده فروشی و خرده فروشی توری سایبان، سایه انداز گلخانه یا توری شید گلخانه 30 و 50 و 60 و 80 درصد سایه اندازی دارای عرض های 10 و 8 و 6 و 4 و 3 و 2 متر و طول 50 متر (بصورت رول)

وزن یک کیلو گرم توری سایبان، سایه انداز گلخانه هشتاد درصد سا یبان، دارای مساحت  14.5 مترمربع است.

وزن یک کیلو گرم توری سایه انداز، سایه انداز گلخانه پنجاه درصد سایه اندازی، دارای مساحت 10.5 مترمربع است.

وزن یک کیلو گرم توری سایبان، سایه انداز گلخانه سی درصد سا یبان، دارای مساحت 17.5 مترمربع است.

توری سایبان، سایه انداز گلخانه 80 درصد عرض 2 متر و طول 50 متر

توری سایبان، سایه انداز گلخانه 80 درصد عرض 4 متر و طول 50 متر

توری سایبان، سایه انداز گلخانه 80 درصد عرض 6 متر و طول 50 متر

توری سایبان، سایه انداز گلخانه 80 درصد عرض 8 متر و طول 50 متر

توری سایبان، سایه اندازی گلخانه 80 درصد عرض 10 متر و طول 50 متر

فیلتر نمودن اشعه ماوراء بنفش و ممانعت از ورود این اشعه به محیط سایه انداز توسط  توری سایبان

توری شید گلخانه به علت دارا بودن UV طول عمر بالای دارد

استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با کیفیت بسیار بالا

فيلتر نمودن بخشی از اشعه تابشي خورشيد بوسیله توری سایبان گلخانه (SHADE) درکاهش دماي هواي دروني گلخانه بسيار موثر است این کاهش دما 5 تا 8 درجه سانتیگراد است. نایلون گلخانه به وسيله انواع پوششها مانع از تابش مستقيم اشعه آفتاب به گلخانه مي گردد. اگر توري سایبان گلخانه (SHADE ) روي سطح خارجي گلخانه قرار گيرد اثر سايه در کاهش دماي گلخانه بيشتر از قرار دادن توري سایبان (SHADE ) در داخل گلخانه است. توري سایبان گلخانه (SHADE) سبک بوده و به سهولت نصب مي شوند. در رنگ هاي سياه، سبزیشمی و سفید موجود مي باشند که نوع سبزیشمی مناسب تراست، توري های سایبان 30 و 50 و 60 و 80 درصد سايه ايجاد مي کنند.

نصب سریع و آسان

کاربردهای توری سایه انداز گلخانه:

گلخانه های تولید و پرورش گلهای شاخه بریده، سبزی و صیفی و . . .

 در جایگاه های تولید و پرورش (گاو، گوسفند، شتر، اسب و . . .) جلو گیری از ورود مگس و ایجاد سایه

پوششی مناسب برای نمایشگاه های فضای باز

استتار استخر و ممانعت از ورود اشعه ماوراء بنفش به فضای استخر

پارکینگ خودرو

 

0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال