Picture of توری سایبان گلخانه

توری سایبان گلخانه


توری سایبه اندازگلخانه 30 و 50 و 60 و 80 درصد دارای عرض های 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 10 متر و طول 50 متر(بصورت رول) وزن یک کیلو گرم تور سایه انداز گلخانه پنجاه درصد سایه اندازی ، دارای مساحت 14.5 متر مربع است وزن یک کیلو گرم توری سایبان گلخانه 80 درصد، دارای 10.5 مترمربع است. وزن یک کیلو گرم توری سایبان گلخانه 30 درصد، دارای 17.5 مترمربع است. فیلتر نمودن اشعه ماوراء بنفش وممانعت از ورود این اشعه به محیط سایه اندازتوسط تورپلاستیکی تورپلاستیکی به علت دارا بودن UV طول عمربالای دارد

 

توری سایبان گلخانه 30 و 50 و 60 و 80 درصد سایه اندازی:

توری سایبان گلخانه 30 و 50 و 60 و 08 درصد سایه اندازی دارای عرض های 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 10متر و طول 50 متر(بصورت رول)

وزن یک  کیلوگرم توری سایه انداز گلخانه هشتاد درصد سایه اندازی، دارای مساحت 10.5 متر مربع است.

وزن یک  کیلوگرم توری سایه انداز گلخانه پنجاه درصد سایه اندازی، دارای مساحت 14.5 متر مربع است.

وزن یک  کیلوگرم توری سایه انداز گلخانه  سی درصد سایه اندازی، دارای مساحت 17.5 متر مربع است.

فیلتر نمودن اشعه ماوراء بنفش و ممانعت از ورود این اشعه به محیط سایه انداز توسط تور پلاستیکی

توری سایبان گلخانه به علت دارا بودن  UV طول عمربالای دارد

استفاده ازمواد اولیه پلی اتیلن با کیفیت بسیار بالا

نصب سریع وآسان

کاربردهای توری سایبان گلخانه:

گلخانه های تولید و پرورش گلهای شاخه بریده، سبزی و صیفی و. . .

 در جایگاه های تولید و پرورش(گاو، گوسفند، شتر، اسب و . . .)

پوششی مناسب برای نمایشگاه های فضای باز

استتار استخر و ممانعت از ورود اشعه ماوراء بنفش به فضای استخر

پارکینگ خودرو

 

0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال